Zvolte jazyk

Při výrobě plastových výlisků přesným vstřikováním vzniká odpadní energie, kterou je energeticky a ekologicky výhodné zužitkovat.

V roce 2006, kdy začala rekonstrukce nové haly, kam se firma v roce 2007 přestěhovala, se již počítalo s projektem na využití odpadního tepla. Tento unikátní projekt je realizován za podpory ze strukturálních fondů EU a MPO v rámci OPPP a byl v roce 2009 oceněn ministrem průmyslu a obchodu panem Ing. Vladimírem Tošovským.

Základní princip

Zdroji tepelné energie jsou kompresory s úrovní zhruba 56 °C, chlazení vstřikovacích forem s teplotou okolo 48 °C a chlazení hydraulického oleje s úrovní 42 °C. Systémem tepelného hospodářství je vytvořena cesta, díky které se velká část tohoto vyprodukovaného tepla může zužitkovat s ohledem na jeho potenciál. Odpadní teplo zajišťuje ohřev teplé užitkové vody, vytápění radiátory, ohřev vzduchu v rekuperačních jednotkách a především podlahové vytápění v kancelářích a montáži. Tímto jsou minimalizovány náklady na vytápění rekonstruované budovy.

Rovnováha mezi zdroji a spotřebiči odpadního tepla je závislá na objemu výroby v lisovně a venkovních teplotách. Nestačí-li zdroje odpadního tepla, potřebu vyrovnávají plynové kotle.

Současný stav

V minulých letech nastávala rovnováha při plném provozu přibližně při 10 °C. Postupným doplňováním systému a přidáváním lisů se rovnováha pohybovala zhruba při 4 °C. V současnosti jsme schopni provozovat systém tepelného hospodářství bez dalšího zdroje energie (plynové kotle) i při -3 °C.

Systém nelze provozovat bez důkladného měření a řídícího systému. Proto máme ve firmě vytvořen monitorovací systém tepelného hospodářství, díky kterému můžeme sledovat veškeré měřené veličiny (teploty, tlaky, intenzitu slunečního svitu a další) a měnit velkou škálu nastavení. Toto sledování a nastavování lze provozovat i dálkově.

Ocenění ministrem obchodu a průmyslu
Ocenění ministrem obchodu a průmyslu
Sledování el. příkonu a kontrola čtvrthodinového maxima
Sledování el. příkonu a kontrola čtvrthodinového maxima
Strojovna chlazení
Strojovna chlazení

Rychlý kontakt

IMS - Drašnar s.r.o.
Semanínská 2090
560 02 Česká Třebová

Tel.: +420 464 622 111
Fax: +420 465 531 050
e-mail: ims@ims-sro.cz